S.I.R. - Legislaţie

ORDIN nr. 762 din 30 august 2016

ORDINUL nr. 762 din 30 august 2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, nspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor rovenite din încasarea acestora [30 August 2016]

ORDIN nr. 691 din 11 august 2016

ORDIN nr. 691 din 11 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră [11 August 2016]

ORDIN nr. 656 din 5 august 2016

ORDIN nr. 656 din 5 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră [05 August 2016]

ORDIN nr. 655 din 5 august 2016

ORDIN nr. 655 din 5 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor [05 August 2016]

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră [16 Iunie 2016]

Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 42/2016

Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 42/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră din 26.01.2016 [26 Ianuarie 2016]

O.M.T. nr. 673/25.05.2015

O.M.T. nr. 673/25.05.2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire si perfectionare profesionala a audiotrilor de siguranta rutiera, a tarifelor pentru efectuarea evaluarii de impact, a auditului de siguranta rutiera si a inspectiei de siguranta, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranta rutiera, precum si a contractelor-cadru care se incheie de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii si cu auditorii de siguranta rutiera. [25 Mai 2015]

O.M.T.I. nr. 358/2012

O.M.T.I. nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere [04 Mai 2012]

O.M.T.I. nr. 480/2011

O.M.T.I. nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditoria de siguranță rutieră; [20 Iulie 2011]

O.M.T.I. nr. 792/2010

O.M.T.I. nr. 792/2010 pentru aprobarea componentei, a atributiilor si a Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta rutiera, precum si a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranta rutiera; [06 Octombrie 2010]

Directiva 2008/96/CE

Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere; [19 Noiembrie 2008]

Legea nr. 265/2008

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată; [07 Noiembrie 2008]