Eliberare atestate

Informatii necesare pentru atestarea profesională a lectorilor din domeniul transportului rutier

Având în vedere O.M.T. nr. 1.213/2015 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier prin care se precizează că:

În vederea susţinerii examenului pentru obţinerea sau vizarea atestatului de lector, candidatul achită în contul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. tariful în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă de examen susţinut…”, vă comunicăm că tariful se achită în următorul cont al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R:
IBAN: RO58TREZ70120F335000XXXX - Trezorerie sector 1,
CUI: 12059648

Publicam aici adresa ARR cu nr. 34414/04.12.2015 privind examinarea in vederea obtinerii atestatelor/certificatelor de pregatire profesionala a personalului din domeniul transporturilor rutiere, incepand cu 05.12.2015 ocazionata de intrarea in vigoare a OMT 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

 • Informatiile privind calendarul de examinare teoretica al Autoritatii Rutiere Romane - ARR, in vederea obtinerii atestatelor/certificatelor de pregatire profesionala, in perioada 01.06.2016 - 31.12.2016 pot fi vizualizate aici.
 • Informatiile privind calendarul de examinare teoretica al Autoritatii Rutiere Romane - ARR, in vederea obtinerii atestatelor/certificatelor de pregatire profesionala, in perioada 01.01.2016 - 31.05.2016 pot fi vizualizate aici.
 • Informatiile privind calendarul de examinare teoretica al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in vederea obtinerii certificatului profesional pentru consilieri de siguranta in perioada 01.06.2016 - 31.12.2016 pot fi vizualizate aici.
 • Informatiile privind calendarul de examinare teoretica al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in vederea obtinerii atestatelor de pregatire profesionala pentru instructori auto (atestare, extindere) in perioada 01.06.2016 - 31.12.2016 pot fi vizualizate aici.
 • Informatiile privind calendarul de examinare practica al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in vederea obtinerii atestatelor de pregatire profesionala pentru instructori auto (atestare, extindere) in perioada 01.06.2016 - 31.12.2016 pot fi vizualizate aici.
 • Informatiile privind calendarul de examinare la proba practica CPI transport marfa si transport persoane in perioada 01.06.2016 - 31.12.2016, pot fi vizualizate aici.
 • Informatiile privind calendarul de examinare teoretica al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in vederea obtinerii certificatului profesional pentru consilieri de siguranta in perioada 01.01.2016 - 31.05.2016 pot fi vizualizate aici.
 • Informatiile privind calendarul de examinare teoretica al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in vederea obtinerii atestatelor de pregatire profesionala pentru instructori auto (atestare, extindere) in perioada 01.01.2016 - 31.05.2016 pot fi vizualizate aici.
 • Informatiile privind calendarul de examinare practica al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in vederea obtinerii atestatelor de pregatire profesionala pentru instructori auto (atestare, extindere) in perioada 01.01.2016 - 31.05.2016 pot fi vizualizate aici.
 • Informatiile privind calendarul de examinare la proba practica CPI transport marfa si transport persoane in perioada 01.01.2016 – 31.05.2016, pot fi vizualizate aici.
 • Informare desfasurare proba practica CPI  marfa si persoane.
 • Publicam aiciINFORMARE  privind vizarea certificatelor de atestare a pregatirii profesionale pentru conducatorii auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi.
Programatoare si Anexe

Aici Cerere privind  eliberarea certificatului ADR sub forma de card

Aici Cerere privind  eliberarea certificatului / atestatului de competenţă profesională cu exceptia certificatelor ADR sau a celor sub forma de card

Cerere pentru eliberarea unei cartele tahografice pentru conducator auto sau a unui certificat de pregatire profesionala sub forma de card (CPC,CPI)

Cerere privind eliberarea atestatului de conducator auto sau inlocuirea atestatului de conducator auto, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.

Aici Cerere privind autorizarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, în temeiul art. 26 alin. (6) şi (7) din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Instrucţiunile comune M.T. – M.I. nr. 3134-1224/2000

Aici Cerere privind preschimbarea certificatului profesional privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

Aici Cerere privind vizarea certificatului profesional privind transportul în regim de taxi

Aici Declaratie în vederea eliberării unui nou certificat / atestat de pregătire profesională in situatiile pierdut / deteriorat / furat / distrus

Aici Declaratie în vederea eliberării unui nou certificatul ADR de formare a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase in situatiile pierdut / deteriorat / furat / distrus

Cititi  aici  IMPORTANT !!!

Publicam baza de intrebari pentru obtinerea certificatelor de atestare profesionala pentru:
 • intrebari conducatori auto transport troleibuz aici
 • intrebari conducatori auto transport vehicule avariate sau care sunt defecte aici
 • intrebari manager transport marfa aici
 • intrebari manager transport persoane aici
 • studii de caz manager transport aici
 • conducatori auto transport marfa aici
 • conducatori auto transport persoane aici
 • intrebari deschise CPI aici
 • studii de caz CPI aici
 • conducatori auto transporturi agabaritice aici
 • conducatori auto taxi aici
 • conducatori auto ADR aici
 • intrebari consilieri de siguranta aici
 • studii de caz consilieri de siguranta aici
 • instructori conducere auto si profesori de legislatie rutiera aici