Contact

 

 

 

Adresa:
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 8,
Sector 1, Bucuresti, Cod poştal 010873, Romania
Registratura Generala: Poarta G, parter, camera 38

 

Program Luni - Joi Vineri
 Sediul Central  08:00 - 16:30

 08:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul  09:00 - 15:00  09:00 - 13:00

Telefon

021/312.15.19
021/318.21.00

Fax

021/312.10.81
021/318.21.05
021/318.21.07

E-mail 

relatii_publice@arr.ro
arutiera@arr.ro

Audiente  
Director General Adjunct
Directori executivi
Sef serviciu resurse umane

in fiecare zi de marti, ora 1200

Director General: 

SURULESCU AURELIA

tel: 021/318.21.00

 

in fiecare zi de miercuri, ora 1200

Nota in atentia solicitantilor de informatii publice si a petitionarilor, asa cum sunt definite aceste categorii, respectiv de Legea nr. 544/2001 (actualizata) – privind liberul acces la informatiile de interes public si O.G.R. nr. 27/2002 (actualizata) – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002.

In cazul in care va adresati institutiei noastre va rugam sa respectati prevederile actelor normative mentionate in continuare:

 1. Legea nr. 544/2001 (actualizata) privind liberul acces la informatiile de interes public:
  ART. 6
  (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
  a) autoritatea sau instituţia publica la care se adresează cererea;
  b) informaţia solicitată, astfel încât sa permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informatiei de interes public;
  c) numele, prenumele şi semnatura solicitantului, precum şi adresa la care se solicita primirea răspunsului.
 2. O.G.R. nr. 27/2002 (actualizata) privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor aprobata prin Legea nr. 233/2002:
  ART 7
  Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.

In consecinta, in cazul in care nu sunt respectate prevederile legale, mai sus mentionate :

 1. solicitantilor de informatii publice nu li se vor putea formula raspunsurile la cererile adresate;
 2. petitionarilor urmeaza sa nu li se ia in considerare solicitarea si sa li se claseze petitia ;

In speranta unei bune colaborari, va asiguram de intreaga noastra solicitudine si va multumim pentru intelegere.

Petitie

Completati urmatorul formular pentru a ne trimite o petitie:

 • Reincarca imaginea

* - camp obligatoriu

Autoritatea Rutiera Romana - ARR este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date cu caracter personal conform Legii 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare sub nr. 17392.

Toate persoanele juridice care transmit date catre Autoritatea Rutiera Romana - ARR, ce intra sub incidenta Legii 677/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a se inregistra ca operator de date cu caracter personal.

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA ESTE IN CURS DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM ON-LINE DE SOLICITARE A DOCUMENTELOR SPECIFICE

Parteneri

Informatii utile

Info utile transport pers. Info utile transport marfuri
Eliberare licente transport Eliberare atestate
Transport marfuri periculoase - ADR
Intrebari frecvente Legislatie nationala