Legislaţie

Legislaţie naţională

ORDIN nr. 1.151/1.752/2021

ORDIN nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor [06 Septembrie 2021]

ORDIN nr. 969 din 12 iulie 2021

Ordinul nr. 969/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport. [22 Iulie 2021]

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2021

Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport; [07 Ianuarie 2021]

ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020

Ordinul nr. 1033/2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă; [23 Iunie 2020]

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 25 iunie 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, cu modificările și completările ulterioare; [01 Iulie 2019]

ORDIN nr. 1.236/6.509/126/2018

Ordinul nr. 1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; [18 Ianuarie 2019]

ORDIN nr. 459 din 24 aprilie 2017

Ordinul nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf; [09 Mai 2017]

HOTĂRÂRE nr. 879 din 23 noiembrie 2016

Hotărârea nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere; [05 Decembrie 2016]

Ordin al ministrului transporturilor nr. 37/2016

Ordin al ministrului transporturilor nr. 37 din 25 ianuarie 2016 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr.75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. [25 Ianuarie 2016]

ORDIN nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015

ORDIN nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările ulterioare; [04 Decembrie 2015]

Ordin al ministrului transporturilor nr. 1001/2015

Ordin al ministrului transporturilor nr. 1001/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011. [08 Septembrie 2015]

Ordin al ministrului transporturilor nr. 64/2015

Ordin al ministrului transporturilor nr. 64/2015 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere [29 Ianuarie 2015]

HG nr. 15/2015

H.G. nr. 15/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor [14 Ianuarie 2015]

Legea nr. 109/2014

Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere [11 Iulie 2014]

Ordin al ministrului transporturilor nr. 75/2014

Ordin al ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere [12 Februarie 2014]

Ordin al ministrului transporturilor nr. 1567/2013

Ordin al ministrului transporturilor nr. 1567/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 [30 Decembrie 2013]

Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1262/1393/2013

Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1262/1393/2013, a Normelor privind procedura de agreare a unitatilor medicale si/sau psihologice in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta transporturilor precum si a Normelor privind procedura de control la unitatile medicale si/sau psihologice agreate sa efectueze examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor precum si persoanele desemnate sa efectueze controlul [05 Decembrie 2013]

ORDIN nr. 1.257 din 10 octombrie 2013

Ordinul nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor; [02 Decembrie 2013]

Ordinul comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 3310/2013 si al ministrului transporturilor nr. 1365/2013

Ordinul comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 3310/2013 si al ministrului transporturilor nr. 1365/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean [31 Octombrie 2013]

OUG nr. 101/2013

OUG nr. 101/2013 pentru modificarea OG nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier [30 Octombrie 2013]

Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1260/1390/2013

Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii [10 Octombrie 2013]

OMT nr. 733/2013

OMT nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, a Programei de scolarizare, precum si privind conditiile si obligatiile pentru pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere [31 Mai 2013]

ORDIN nr. 733 din 25 aprilie 2013

ORDIN nr. 733 din 25 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare; [13 Mai 2013]

Ordonanta nr. 11/2013

Ordonanta nr. 11/2013 pentru modificare OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere [27 Februarie 2013]

ORDIN comun MAI si MTI

ORDIN comun MAI si MTI privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean [13 Noiembrie 2012]

LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (**republicată**)

Legea privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră nr. 265 din 7 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

[23 August 2012]

O.M.T.I. nr. 358/2012

O.M.T.I. nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere [14 Mai 2012]

Legea nr. 18/2012

Legea nr.18/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier [06 Ianuarie 2012]

Legea nr. 8/2012

Legea nr. 8/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti [06 Ianuarie 2012]

HG nr. 1289 /2011

HG nr. 1289 /2011, privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul rutier [27 Decembrie 2011]

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; [02 Decembrie 2011]

OMTI 980/2011

OMTI 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, stabilite prin OG 27/2011 privind transporturile rutiere. [02 Decembrie 2011]

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările aduse de către OMTI nr. 1.640 din 8 noiembrie 2012 [30 Noiembrie 2011]

HG nr. 1088 /2011

HG nr. 1088 /2011, privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier [02 Noiembrie 2011]

ORDONANȚĂ nr. 27 din 31 august 2011

Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; [02 Septembrie 2011]

Ordonanta nr. 26/2011

Ordonanta nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier [31 August 2011]

Ordonanta nr. 21/2011

Ordonanta nr. 21/2011 privind infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti [30 August 2011]

OMTI 480/2011

OMTI 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta rutiera, a tarifelor pentru efectuarea evaluarii de impact, a auditului de siguranta rutiera si a inspectiei de siguranta, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranta rutiera, precum si a contractelor-cadru care se incheie de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii si cu auditorii de siguranta rutiera [20 Iulie 2011]

Ordonanta 8/2011

Ordonanta 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi [31 Ianuarie 2011]

Ordonanta 5/2011

Ordonanta 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitatii de transport rutier [31 Ianuarie 2011]

OMTI 1007/2010

OMTI 1007/2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora aprobate prin OMTCT 1892/2006 [12 Ianuarie 2011]

Ordonanta 27/2010

Ordonanta 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere [30 August 2010]

Legea 168 din 14 iulie 2010

Legea 168 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane [14 Iulie 2010]

Ordinul 108 din 4 mai 2010

Ordinul 108 din 4 mai 2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare [04 Mai 2010]

OMTI nr. 311

OMTI nr. 311, privind desemnarea personalului cu atribuţii de control, împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru aprobarea procedurii de suspendare a copiei conforme a licenţei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu [20 Aprilie 2010]

OUG 34/2010

OUG 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane [12 Aprilie 2010]

Ordinul OMTI nr. 1172/2009

Ordinul OMTI nr. 1172/2009, pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT 1892/2006 [24 Noiembrie 2009]

OMTI nr. 1104 din 27 octombrie 2009

OMTI nr. 1104 din 27 octombrie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. [27 Octombrie 2009]

Ordinul OMTI nr. 1019/2009

Ordinul OMTI nr. 1019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto, a Metodologiei [12 Octombrie 2009]

OG nr. 21 din 29 august 2009

OG nr. 21 din 29 august 2009 aprobata prin Legea 52/2010, pentru modificarea şi completarea OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora [29 August 2009]

Reglementări UE

Regulamentul delegat (UE) nr.886/2013

Regulamentul delegat (UE) nr.886/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce priveşte datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranţa rutieră [29 Iunie 2023]

Regulamentul delegat (UE) nr.885/2013

Regulamentul delegat (UE) nr.885/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE privind implementarea sistemelor inteligente de transport (STI) în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale [29 Iunie 2023]

Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020

Directiva (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [15 Iulie 2020]

Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020

Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri [15 Iulie 2020]

Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020

Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier [15 Iulie 2020]

Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020

Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [15 Iulie 2020]

Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020

Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor [25 Mai 2020]

Codul de practici al statisticilor europene

[28 Septembrie 2011]

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2009

DECIZIA COMISIEI din 14 decembrie 2009, de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislația socială în domeniul transporturilor rutiere [14 Decembrie 2009]

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier [21 Octombrie 2009]

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri [21 Octombrie 2009]

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul [21 Octombrie 2009]

Directiva 2008/96/CE

Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere; [29 Noiembrie 2008]

Regulamentul (CE) NR. 1370/2007

Regulamentul (CE) NR. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători [23 Octombrie 2007]

Formular pentru atestarea activitatilor

Formularul pentru atestarea activitatilor in conformitate cu REGULAMENTUL (CE) nr. 561/2006 sau acordul A.E.T.R. [18 Noiembrie 2006]

Regulamentul Comisiei (CE) 2121/1998 din 02.10.1998

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) 2121/1998 din 02.10.1998, privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 684/1992 si (CE) 12/1998 privind documentele pentru transportul calatorilor cu autocarul si autobuzul [02 Octombrie 1998]

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul, modificat prin REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 [16 Martie 1992]

S.I.R. - Legislaţie

Ordinul nr. 2426/2022

Ordinul nr. 2426/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 762/2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora [15 Decembrie 2022]

Ordinul nr. 2263/2022

Ordinul nr. 2263/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră [12 Decembrie 2022]

Ordinul nr. 2262/2022

Ordinul nr. 2262/2022 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră [09 Decembrie 2022]

Ordinul nr. 2261/2022

Ordinul nr. 2261/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016

[09 Decembrie 2022]

Ordinul nr. 2260/2022

Ordinul nr. 2260/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere

[29 Noiembrie 2022]

Ordinul nr. 2259/2022

Ordinul nr. 2259/2022 pentru modificarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016

[21 Noiembrie 2022]

Ordonanţa nr. 3 din 2022

O.G. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră [28 Ianuarie 2022]

ORDIN nr. 1219 din 13.09.2021

Componenta Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor prevazuta in Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1213/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu cea prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin [16 Noiembrie 2021]

ORDIN nr. 1120 din 25.08.2021

Componenta Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor prevazuta in Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1213/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu cea prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin [25 August 2021]

ORDIN nr. 1181 din 19.08.2019

Componenta Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor prevazuta in Anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1213/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu cea prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin [08 Octombrie 2019]

OMT nr. 1.679/2017

OMT nr. 1.679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanţii mandataţi, precum şi cu auditorii de siguranţă rutieră [15 Decembrie 2017]

ORDIN nr. 606 din 31 mai 2017

ORDINUL nr. 606 din 31 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului - cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului - verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră [19 Iunie 2017]

ORDIN nr. 762 din 30 august 2016

ORDINUL nr. 762 din 30 august 2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, nspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor rovenite din încasarea acestora [08 Septembrie 2016]

ORDIN nr. 656 din 5 august 2016 (*actualizat*)

ORDINUL nr. 656 din 5 august 2016 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră [26 August 2016]

ORDIN nr. 655 din 5 august 2016 (*actualizat*)

ORDINUL nr. 655 din 5 august 2016 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor [23 August 2016]

LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (**republicată**)

Legea privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră nr. 265 din 7 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

[23 August 2012]

O.M.T.I. nr. 358/2012

O.M.T.I. nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere [14 Mai 2012]

Directiva 2008/96/CE

Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere; [29 Noiembrie 2008]